Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк...

5. Інкасові доручення повинні бути виписані на банки-кореспонденти Укрексімбанку.

6. За виконання інкасових доручень відділення Укрексімбанку стягує комісії відповідно до діючого Тарифом комісійної винагороди.

7. Контроль за надходженням експортного виторгу здійснює Головний банк.

8. Усі прохання клієнта, що стосуються определенного інкасо повинні прийматися від клієнтів у письмовому виді і передаватися  в Головний банк по електронній Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... пошті.

Документи прийняті на інкасо попередньо враховуються на рахунку 9831.

Дт – 9831

Кт – 9910

9831 – «Документи і цінності, відіслані на інкасо».

При здійсненні експортного інкасо співробітник уповноваженого відділу  робить списання комісії з поточного рахунку клієнта відповідно до тарифів, установленими банком.

Дт – 2600

Кт – 3800

 Одночасно з цією проводкою  провадиться дооцінка валютної позиції з використанням Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... контррахунка 3801.

Дт – 3801

Кт – 6110

Кошти приходять на рахунок одержувача у виді звичайного переказу (експортної виручки: 50 % із коштів, що надійшли, підлягають зарахуванню на поточний рахунок клієнта, а 50 % - обов'язковий продаж).

Дт – 3900

Кт – 2603

Бухгалтерський облік показаний у вигляді таблиці.

Дебет

Кредит

Маленький зміст операції

9831

9910

Документи відправлені на інкасо.

2600

3800

Списання комісії за відкриття інкасо.

3801

6110

Дооцінка валютної позиції Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк....

9831

9910

Документи прийняті на інкасо.

3900

2603

Надходження експортного виторгу на рахунок одержувача.

9910

9831

Списання з позабалансового обліку документів після одержання клієнтом експортного виторгу.


Розділ 3 Аналітична оцінка результативності різних форм міжнародних розрахунків та шляхи забезпечення ефективності їх широкого впровадження і використання в Україні

3.1. Аналіз міжнародних розрахунків;

сучасний етап і напрямки підвищення прибутковості банку від Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... їх здійснення


Відділення Державного Експортно-імпортного банку України в м. Одесі, як суб'єкт господарської діяльності, виконує широкий диапазон операцій спрямованих на одержання  наибольшего прибутку.

Міжнародні розрахунки у формі документарного акредитива, документарного інкасо і банківського переказу, як і інші операції відділення Державного Експортно-імпортного банку України в м Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк.... Одесі приносять доход і впливають на итог діяльності банку. 

Динаміка міжнародних розрахунків відділення Укрексімбанку в м. Одесі 1994 – 2000р. показана в таблиці 2.9.


Таблиця 2.9. 

Стан  міжнародних розрахунків у відділенні Укрексімбанку

у м. Одесі за 1994-2000 р.

                                                                                                                                                 (шт.)

Показники

    1994

 1995

  1996

  1997

  1998

 1999

2000

Експорт:

Акредитиви

     94

    65

    60

    61

    45

   25

   11

Інкасо

     41

    50

    13

     5

     1

    1

    -

Перекази

  11254

 10960

  9815

  8428

  7880

 6400

5900

Імпорт:
Акредитиви

     46

    16

    30

    21

    12

   12

  27

Інкасо

     13

     6

    11

    22

     5

    2

   2

Перекази

   7320

  7212

  6945

  6117

  5500

 3600

 3460


Слід зазначити, що за даними таблиці 2.9. можна зробити висновок про прогресуюче зниження використання Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... в господарській діяльності міжнародних форм розрахунків. Це объяснюється фінансово-економічною обстановкою в країні і твердій конкуренції з боку комерційних банків, що пропонують здійснення переказних операцій по більш низьким тарифним ставкам.

 Серед українських підприємств цієї формі розрахунків надають перевагу експортери, що поставляють свою продукцію в країни, що Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... розвиваються, в основному Індію, Шрі-Ланку, Пакистан, Іран і ін., законодавство яких обмежує застосування прямого переказу; підприємства, «вимушені" використовувати акредитивну форму по вимозі покупця їх товару для забезпечення мозгов торгової угоди.   

За даними таблиці 2.9. спостерігається тенденція до скорочення кількості експортних акредитивів, що в більшому ступені объяснюється падінням виробництва й експорту в Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... цілому. Кількість імпортних акредитивів за останній рік збільшилося через обмеження Національного банку України на здійснення розрахунків між партнерами у формі банківського переказу, уведених наприкінці серпня 1999 року.

Інкасова форма розрахунків, як видно з представлених у таблиці 2.9. даних,  використовується вкрай рідко, що обумовлено недостатністю гарантій при використанні даної форми Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... розрахунків по обидва боки, і експортери надають перевагу укладанню договорів, що передбачають передоплату. Тому документарне інкасо рекомендується тільки в тих випадках, если продавець і покупець довіряють один одному, а також кредитоспроможність покупця не викликає сумніву.

Основними перспективами роботи відділення є підвищення якості виконуваних міжнародних операцій, а також активізація роботи з залучення нових Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... клієнтів на обслуговування у відділення для збільшення прибутковості від проведених операцій.

Динаміка отриманого доходу відділу міжнародних розрахунків відділення Укрексімбанку в м. Одесі за 1998 і 1999 р. представлена в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10.

Динаміка отриманого доходу відділу міжнародних розрахунків

у 1998 – 1999 р.

(грн.)

  Види здійснюваних відділом операцій

Доход за 1998 рік

Доход за 1999 рік

Динаміка росту або зниження

( +, -)

Переказні Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... й інкасові операції

598819,13

412865,07

- 185954,06

Акредитивні операції

39658,69

23321,35

- 16337,34


 З  дані таблиці 2.10. видно, що спостерігається тенденція зниження доходів по усіх формах міжнародних розрахунків. Це порозумівається зниженням обсягів вироблених розрахунків через нестабільність економіки країни і загального зниження виробництва. 

Структура комісійних доходів відділення по операціях на денежному ринку в загальній структурі доходів представлена в таблиці 2.11.Таблиця Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... 2.11.

Структура доходів відділення Укрексімбанку в м.Одесі

за січень-березень 2001 року.

( у %)

січень

лютий

березень

Доходи:

100,00

100,00

100,00

Процентні:

52,30

49,00

51,18

по кредитах

16,30

14,81

17,17

по операціях з філіями

36,00

34,18

34,01

по операціях з цінними паперами

-

-

-

Комісійні:

27,93

50,67

53,96

РКО

17,14

30,93

30,16

операції на МВР*

10,78

19,74

23,80

Итог від торгових операцій

19,77

0,27

- 5,15

Інші доходи

-

0,06

0,01

* - у тому числі комісія від банківського переказу, акредитива, інкасо.


Як видно з таблиці 2.11., частка процентних доходів відділення Укрексімбанку в м. Одесі Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... перевищує частку комісійних доходів (куди входять комісії від операцій по банківському переказу, акредитиву, інкасо) у загальному обсязі доходів за зазначений період. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що частка доходу по операціях на МВР у загальній структурі доходів невелика і до того ж постійно мінлива, що в значній мірі залежить Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... від активності клієнтів у тім або іншому місяці.

Середній доход  по операціям здійсненим відділенням  за 1 квартал 2001 р. і  середня частка доходів від операцій на денежному ринку в загальному обсязі доходів представлена на малюнку 2.8.

Мал. 2.8. Середній доход відділення  Укрексімбанку за  2001 р.


Як видно з малюнка 2.8. частка доходів від Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... операцій на денежному ринку, у тому числі комісійні від операцій по міжнародних розрахунках, складає ¼ частина всіх доходів відділення.

Значне місце в процесі утворення реальних ринкових відносин господарювання в Україні приділяється питанням удосконалення механізмів проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Форми зовнішньоторговельних розрахунків, розроблені міжнародною практикою, у своєму роді Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... є захисними засобами від валютних ризиків і відрізняються між собою механізмом, ступенем гарантованості і формою участі в банківських розрахунках. В даний момент в Україні, найбільш розповсюдженими формами міжнародних розрахунків є акредитив, інкасо і банківський переказ. У світовій практиці існують і інші форми розрахунків, що на відміну від вищевказаних не Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... одержали належного поширення в зовнішньоекономічній діяльності України.

Необхідно відзначити, що рівень правового регулювання розрахункових відносин у господарсько-правовій сфері не відповідає повною мірою рівню соціально-економічного розвитку українського суспільства. Деякі нормативно-правові акти, такі як, наприклад, Цивільний кодекс України, коштують окремо від правової регламентації соціально-економічних явищ і мають  на Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... сучасному етапі не інструментальну, а історичну цінність, як правові пам'ятки епохи, що вже не мають нічого загального з існуючою реальністю.

Шляхами удосконалення правового регулювання, на наш погляд, є прийняття нового Цивільного кодексу і усебічне твердження міжнародних эталонів у сфері здійснення безготівкових розрахунків. 

Таким чином, недосконалість діючого законодавства Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... дуже згубно впливає на взаєморозрахунки між резидентами і нерезидентами, що у свою чергу приводить до приховання реальних грошових обігів і переходу бізнесу в «тінь».

 Однією з обстоятельств зменшення кількості міжнародних розрахунків є зниження обсягів виробництва й експорту в цілому по Україні. Це обумовлено нестабільністю економіки, у итогі чого українські Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... товари не можуть конкурувати на міжнародному ринку. Посилення денежного контролю також погіршуе розвиток міжнародних розрахунків.

Для того, щоб уникнути порушень термінів розрахунків по експортно-імпортнім операціях резидентам  необхідно приділити особливу увагу правильності складання зовнішньоекономічних контрактів (договорів).

При складанні  договору  українському товаровиробнику (експортеру) щоб уникнути несвоєчасного надходження коштів за Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... поставлену їм продукцію бажано наполягати на використанні акредитивної форми розрахунків або авансового платежу.

При імпортній операції платнику вигідніше розраховуватися по факту одержання продуктів, щоб уникнути повного або часткового неотримання товару.

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що усі форми міжнародних розрахунків можливі у випадку взаємної довіри всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк....2.6. Недоліки та переваги окремих видів міжнародних розрахунків

Розглянемо недоліки та переваги різних форм міжнародних розрахунків з погляду їх привабливості для сторін купівлі-продажу.


З точки зору експортера градація привабливості така:

1) авансовий платіж

2) документарний акредитив

3) документарне інкасо

4) відкритий рахунок


З точки зору імпортера:

1) відкритий рахунок

2) документарне інкасо

3) документарний акредитив

4) авансовий платіж.
Розрахунки по відкритому рахунку найбільш Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... вигідні для імпортера, бо

- оплату імпортер проводить після одержання продуктів, а процент за наданий кредит, окремо не стягується;

- відсутній ризик оплати непоставленого або неприйнятого товару.

Для експортера ця форма розрахунків найменш приваблива, оскільки

- не містить надійної гарантії своєчасного платежу;

- сповільнює оборотність його капіталу;

- інколи викликає необхідність Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... банківського кредиту.

Ця форма розрахунків звичайно застосовується лише на умовах взаємності, если контрагенти по черзі виступають в ролі продавця і покупця і невиконання зобов'язань імпортером тягне за собою припинення товарних постачань експортером. При односторонніх постачаннях розрахунки по відкритому рахунку в міжнародній торгівлі застосовуються рідко.

Основні ризики при розрахунках на Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... умовах відкритого рахунку.

а) Ризик покупця.

Він відомий також як "кредитний ризик" і пов'язаний із небезпекою того, що покупець може не оплатити продукт через нездатність заплатити або навмисного невиконання зобов'язань. Пам'ятаєте, що експортер гробить контроль над продуктом із моменту його відвантаження.

б) Ризик країни.

Імпортер намагається Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... оплатити, але уряд імпортера приймає закони, по денежному регулюванню, що перешкоджають виконанню платежу. Причина введення денежного регулювання може бути  політичною, у вигляді альтернативи, валютне регулювання може просто бути результатом фінансового тиску, таким як неувязка заборгованості країн третього світу, що означає, що країна імпортера не може дозволити собі сплачувати за імпорт Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк....

в) Транзитний ризик.

Продукт подорожує значно отдалі в міжнародній торгівлі, що в внутрішніх угодах, і, отже, існує велика небезпека утрати чи пошкодження товару під час його транспортування від продавця до покупця.


Розрахунки в формі  інкасо дають певні привілеї  імпортеру, основне зобов'язання якого складається в здійсненні платежу проти Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... товарних документів, що дають йому право на продукт, при цьому немає необхідності заздалегідь  відволікати кошти з свого обігу. Проте експортер продовжує зберігати юридичне право розпорядження продуктом до оплати імпортером, якщо не практикується  пересилка безпосередньо покупцеві коносамента для прискорення одержання товару.

Разом із тим інкасова форма розрахунків має істотні Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... недоліки для експортера. По-перше, експортер несе ризик, зв'язаний з можливою відмовою  імпортера від платежу, що може бути пов'язане із погіршенням кон'юнктури ринку чи фінансового положення платника. Тому умовою інкасової форми розрахунків є  довіра експортера до платоспроможності імпортера і його сумлінності. По-друге, існує чималий розрив в часі Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... між надходженням валютної виручки по  інкасо і відвантаженням товару, особливо при тривалому транспортуванні вантажу.


Для усунення цих недоліків  інкасо на практиці застосовуються додаткові умови:

1 )  імпортер проводить оплату проти телеграми банка експортера про прийом і відправку на  інкасо товарних документів ( телеграфне інкасо ). Цей вид  інкасо не одержав широкого розповсюдження;

2 )по Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... дорученню  імпортера банк  видає на користь експортера платіжну гарантію, приймаючи на для себя зобов'язання перед експортером оплатити суму  інкасо при  неплатежу з боку імпортера. Додаткова гарантія платежу звичайно застосовує при розрахунках по комерційному кредиту, бо при  відстрочці оплати зростає ризик  несплати  імпортером документів в зв'язку з можливою Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... зміною в фінансовому положенні  платника. Інколи банк  імпортера  авалює вексель.  Аваль ( гарантія платежу ) - вексельне  поручительство. Банк-аваліст приймає відповідальність за платіж,  ставлячи підпис звичайно на  лицевій стороні векселя з обмовкою, за кого непосредственно видана гарантія платежу, інакше вважає, що аваль виданий за векселедавця  переказного векселя (експортера );

3 ) експортер Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... використовує банківський кредит для покриття іммобілізованих ресурсів.

Ризики при розрахунках на умовах документарного інкасо такі ж, що і для відкритого рахунку, а саме, ризик покупця, ризик країни і транзитний ризик. Як і по всім умовам оплати буде мати місце валютний ризик, якщо експортер виставляє рахунок в іноземній валюті.


Для зменшення Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... ризиків титульні документи посилаються по такому маршруту :

1 ) Експортер відвантажує продукт і одержує титульні документи;

2 ) Експортер посилає титульні документи в свій банк з відповідними інструкціями;

3 ) Банк експортера посилає титульні документи в банк імпортера з інструкцією, що документи можуть бути передані тільки:

а) проти оплати;

б) проти акцепту переказного векселя (тратти) ( легитимно прийняте Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... зобов'язання оплатити експортерові проти комплекту документів чи на певну дату в майбутньому).

в) проти оплати чи акцепту переказного векселя, банк імпортера передає титульні документи так, що імпортер може одержати продукт по прибутті в його країну.

При цьому експортер зберігає контроль над продуктом до тих пір, поки Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... не буде зроблена оплата, чи не видано легитимно прийняте зобов'язання оплатити (вексель).

По документарному інкасо експортери зберігають міру контролю над продуктом до тих пір, поки вони не оплачені або поки імпортер не акцептує переказний вексель. Если використовується інкасо на умовах "документи проти платежу", імпортери можуть відмовитися від будь-якої Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... робити з інкасо, залишивши експортера з його проблемою організації альтернативного продажу, і змушеного при цьому оплачувати вартість зберігання і страхування товару. По інкасо "документи проти акцепту", імпортери можуть не зробити платіж по акцептованому переказному векселю на належну дату, залишаючи експортера без платежу і без контролю над продуктом. Проте в Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... разі документарного акредитива, експортери знають, що вони мають банківську гарантію платежу, за умови, що вони виконають терміни і умови акредитива. Отже, по одержанні повідомлення про документарний акредитив, експортери можуть впевнено починати підготовку і відвантаження товару, знаючи, що вони мають банківську гарантію платежу.

Ризики при розрахунках на умовах акредитиву

Ризик Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... покупця фактично усунений, бо невідому згоду покупця зробити платіж замінено умовною банківською гарантією.

Транзитний ризик фактично відсутній, за умови, що експортер підготував страховий документ, якщо такий обумовлений в акредитиві. Банки мають справу тільки з документами, а не з продуктами, і платіж буде проведений проти верно представлених документів Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк..., поза залежності від якого або можливого ушкодження товару.

Ризик країни все ж може мати місце, бо уряд імпортера може заборонити банку-емітенту зробити платіж. До того ж, є певні регіони світу, де банки не такі платоспроможні, як вони повинні бути, і банк-емітент цілком можливо може не виконати зобов'язання Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк....  В кінцевому випадку, існують дві проблеми, на які експортери нередко не звертають уваги:

а) Якщо повідомлення про акредитив одержано безпосередньо із невідомого банка, існує небезпека, що це може бути фальшивий документ.

б) Експортер може не виконати умови акредитива, тому що акредитивна форма розрахунків передбачає документи, що він може не забезпечити.

Для Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... імпортера акредитивна форма розрахунків веде до іммобілізації і розпиленню його капіталів, оскільки він повинен відкрити  акредитив до одержання і реалізації продуктів, але одночасно дає йому можливість контролювати  ( через банки ) виконання разумов угоди експортером.

Для експортера після авансових платежів розрахунки в формі акредитива є  найбільш вигідними, бо Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... це єдина форма розрахунків ( крім гарантійних операцій банків) банка, що містить зобов'язання зробити платежі. Таким чином, для експортера безвідкличний акредитив має слідуючі привілеї у порівнянні з інкасованою формою розрахунків:

q надійність розрахунків і гарантія своєчасної оплати продуктів, бо її здійснює банк;

q швидкість одержання платежу, якщо банк виробляє виплату Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... негайно після відвантаження товару проти подання комерційних документів ( в іншому випадку експортер може одержати кредит в своєму банку в національній валюті, до одержання платежу по акредитиву );

à одержання дозволу імпортером на переказ валюти в країну експортера при виставленні акредитива в іноземній валюті.

Головним недоліком розрахунків за допомогою акредитива є те, що це Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... досить дорога форма розрахунків для обох сторін, що пов'язано з вартістю банківської гарантії.


При розрахунках по інкасо та при акредитивній формі міжнародних розрахунків між сторонами досить нередко виникали непорозуміння. Щоб уникати таких непорозумінь сторони були вимушені складати досить громоські контракти та угоди. Це було незручно і Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... у 1993р. на міжнародному рівні були прийняті рішення про утворення Уніфікованих правил по інкасо та Унiфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів.

Уніфіковані правила по інкасо  утворюють міжнародно-прийнятий кодекс по практиці документарних інкасо. Правила не включені в національні чи міжнародні законодавства, але стали обов'язковими для всіх сторін, тому Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... що всі банківські документи (особливо платіжні доручення) апелюють до Правил. Правила застосовуються, якщо інше прямо не узгоджено і якщо ці положення, визначення статті не суперечать вимогам національного, державного чи місцевого законодавства і/або правил, від яких не можна відступати.

Унiфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (UCP) це набір міжнародно Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк...-прийнятих правил і визначень, що встановлюють відповідальність і зобов'язання всіх сторін по документарним акредитивам. Всі банківські документи і повідомлення по документарним акредитивам зазначають, що акредитив підпорядкований UCP 1993. Якщо умови акредитива суперечать UCP, умови акредитива переважають і, якщо національне законодавство суперечить UCP, національне законодавство має переважну силу.


Завершальним Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... етапом розрахункових операцій виступає банківський переказ. Тобто, можна сказати, і при інкасо і при акредитивній формі розрахунків банківський переказ буде мати місце. Неувязка міжнародних банківських телекомунікацій вирішується в наші дні шляхом утворення і експлуатації компьютер'ютерних банківських систем, що охоплюють удобно всю земну кулю.

Автоматизація банківських процесів на міжнародному Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... рівні дозволяє

- здійснювати безпаперові платіжні операції із мінімальним притягненням праці людей і скорочуванням операційних видатків;

- прискорити обмін інформацією між банками за допомогою телекомунікаційних ліній зв'язку; -  мінімізувати типові види банківського ризику (втрати документів, помилкову  адресацію, фальсифікацію платіжних документів та ін.).

Провідною міжнародною організацією в сфері фінансових телекомунікацій є   SWIFT -  Співтовариство Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... всесвітніх міжбанківських фінансових  телекомунікацій (від англійського  SWIFT - Society  for  Worldwide  Interbank  Financial  Telecommunications).Розділ 4 Охорона праці

4.1.  Атестація робочих місць

Одним із засобів підтримання належного рівня охорони праці є атестація робочих місць, яка являє собою комплексну оцінку кожного робочого місця на його відповідність передовому науково-технічному рівню виробництва, гігієнічним нормам мозгов Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... праці, психофізіологічним характеристикам працюючого, що дає йому змогу не тільки продуктивно виконувати свої професійні обов'язки, але й зберігати здоров'я та не скорочувати тривалість діяльності у даній професії, тобто зберігати професійне довголітгя.

Порядок проведення атестації регулюється Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... Мінпраці України від 01.09.92 р. № 41 та Головним державним санітарним лікоричневом України 01.09.92 р.

Атестація робочих місць передбачає:

виявлення безпосередньо на робочому місці шкідливих та небезпечних виробничих факторів та з'ясування обстоятельств їх появи;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на определенному робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... середовища та нраву праці на відповідність їх рівнів вимогам нормативних документів;

обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії шкідливості разумов праці;

встановлення або підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий денек, а також інші пільги та компенсації залежно від разумов праці;

перевірку правильності Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... використання списків виробництв, робіт, професій, посад та показників разумов праці при наданні права на пільгове пенсійне забезпечення.

Атестація робочого місця дає можливість упритул наблизитися до розробки та здійснення заходів щодо його раціоналізації шляхом нормалізації мозгов, режимів праці та у цілому трудового середовища. Як підкреслюють сучасні дослідники, основною метою атестації є:

поліпшення Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... разумов і безпеки праці, проведення інших заходів щодо охорони праці, підвищення рівня культури виробництва;

вивчення відповідності разумов праці рівню розвитку сучасної техніки та технологій, удосконалення порядку та мозгов встановлення пільг та компенсацій;

прискорення зростання продуктивності праці на основі урахування психофізіологічних та особистісних особливостей працюючих, урахування їх Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... професійної придатності до даного виду діяльності;

поліпшення використання основних фондів шляхом ліквідації надмірних робочих місць з застарілим обладнанням і таким чином забезпечення збалансованості числа робочих місць, раціоналізації режимів праці;

залучення фахівців до вирішення заморочек по удосконаленню виробництва та ін.;

інвентаризація програмного забезпечення ПЕОМ, що застосовується, для виявлення та припинення використання програмних продуктів Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк..., які не задовольняють психофізіологічні вимоги їх побудови, а також заміна їх більш продуктивними програмами, адекватними психофізіологічному статусу працюючих, які більшою мірою відповідають вимогам перешкодостійкості, а отже сприяють надійності виконання виробничих завдань.

Атестація робочих місць здійснюється у кілька етапів:

1. Формується необхідна правова та інформаційно-довідкова база і органікличується Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... її вивчення.

2. Визначаються організації для проведення спеціальних робіт, пов'язаних з атестацією.

3. Проводиться бота щодо виготовлення планів розміщення обладнання по кожному підрозділу та визначаються межі розташування робочих місць.

4. Визначається обсяг досліджень шкідливих та небезпечних факторів.

5. Здійснюється інвентаризація та паспортизація робочих місць.

Проводиться облік всього встановленого устаткування та об'єктивні Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... заміри разумов праці на ньому. Виконується порівняння технологічного процесу, що використовується, з передбаченим у проектах. Для приведення їх у відповідність установлюється відношення кількості робочих місць до числа працюючих.

6. Прогнозується можливість появи шкідливих та небезпечних факторів на робочих місцях.

7. На основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника встановлюється відповідність найменування професій та посад працівників Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк..., зайнятих на робочих місцях, що досліджуються, нраву робіт, що фактично виконуються. У випадку невідповідності професій (посад) вимогам Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника останні приводяться у відповідність з роботами, що фактично виконуються.

8. Визначається відповідність організації робочих місць існуючим нормативам та вимогам наукової організації праці. В итогі на робоче місце заповнюється Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... «Карта разумов праці» та розробляється комплекс заходів, спрямованих на раціоналізацію разумов та режимів праці.

9. Проводиться скорочення або раціоналізація робочих місць.

Проведення атестації дає можливість:

виявити робочі місця, які не відповідають нормативним вимогам щодо разумов та режимів праці;

підвищити коефіцієнт використовуваності устаткування;

обґрунтувати та скоригувати норми трудових витрат шляхом реалізації Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... заходів щодо удосконалення нормування та професійного добору придатних до даного виду діяльності людей;

врахувати та за необхідності скоротити робочі місця, де застосовується малокваліфікована праця;

дати оцінку обґрунтованості застосування різних пільг та компенсацій;

розробити та здійснити входи щодо раціоналізації мозгов та режимів праці;

ліквідувати робочі місця, раціоналізація яких неефективна Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк...;

здійснювати контроль за використанням наявної робочої сили;

розробити та застосувати входи, спрямовані на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

10. Уточнюються діючі та вносяться пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій залежно від разумов праці, визначається обсяг матеріальних витрат на ці цілі.

Таким чином, атестація робочих місць є результатом здійснення Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... певного комплексу заходів, який дає інформацію про можливість та засоби раціоналізації робочих місць або їх скорочення.

Важливою ланкою планування та обліку робочих місць і професійної діяльності, виявлення існуючих резервів виробництва є паспортизація. Загальновизнано, що паспорт — це типовий документ, у якому наведено відомості про регламентацію організації праці на робочому місці.

Паспорт Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... містить загальні відомості про робоче місце:

найменування моделі устаткування, коефіцієнт його за­вантаження, найменування професії осіб, що виконують виробничі завдання на даному робочому місці, тощо. На­водиться планування робочого місця.

Звичайно паспорт складається з п'яти розділів:

1.Містить відомості про робоче місце в структур­ному підрозділі установи або підприємства, де Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... воно роз­ташоване, інформацію про основні свойства праці користувача ВДТ.

2. Представлена інформація про технологічні особ­ливості виробничої діяльності та відомості про характе­ристики праці, пов'язані з цими особливостями.

3. Зосереджені атестаційні свойства робо­чого місця:

відомості про технологічну документацію, пов'яза­ну з даним робочим місцем (інструкції щодо Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... експлуатації програм, що застосовуються, та ін.), хронокарти, що да­ють інформацію про часові параметри робочих операцій;

дані про відповідність определенного устаткування, розташованого на робочому місці, виробничим завдан­ням, що виконуються, та вимогам наукової організації праці;

відомості про напруженість та важкість праці на робочому місці;

відображає забезпеченість робочого місця Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... засоба­ми захисту (екранні фільтри та ін.) та містить номер інструкції з техніки безпеки (пожежобезпека, електро­безпека та ін.). Має відомості про рівень охорони праці на робочому місці;

відомості про умови праці. У випадку наявності пільг через шкідливі або особливо шкідливі умови праці на робочому місці (які для переважної Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... більшості користу­вачів ВДТ не встановлені) наводиться перелік належних пільг (пенсійні пільги, тривалість додаткової відпустки через існуючі шкідливі умови праці, тривалість скороче­ного робочого денька, необхідність лікувально-профілактич­ного харчування та ін.). Введення таких пільг установ­люється галузевими нормативними документами.

4. Формується система оформлення паспорта та пра­вила атестації робочого місця Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк....

5. Вказуються дані про виробничі операції, що ви­конуються на даному робочому місці, пов'язані з ними техніко-економічні показники, що характеризують органі­зацію (коефіцієнт зайнятості) та оплату праці користува­ча ВДТ.

При нерівномірному розподілі робочих завдань по змінах паспорт складається на кожну з их.

4.2.  Труднощі нормування факторів трудової діяльності

Виробничі приміщення Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк..., устаткування, технології по­винні відповідати всім вимогам охорони праці. Ці вимоги повинні виконувати будівельники, проектувальники тех­нологій, працівники, які керують експлуатаційним про­цесом. При цьому повинні дотримуватися санітарно-гігієнічні норми, що регламентують ступінь впливу шкідли­вих факторів виробництва на організм користувача ВДТ, а також режими його праці Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... та відпочинку.

Ці вимоги законодавства про працю забезпечуються системою санітарного нагляду, органами Держнагляду та охорони праці, а також контролем служб охорони праці та профспілкових органів. Проте дотримання вимог норму­вання наштовхується на ряд об'єктивних труднощів, пов'я­заних з дискусійністю проблеми визначення норми здоро­в'я та норми Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... впливу того або іншого виробничого фактору.

Існують різні підходи до визначення норми, зумовлені як потребами практики, так і рівнем сучасних знань про норму, та ступінь відхилення від неї. Проте погляд на норму як на умовне, суб'єктивне уявлення про існуючі явища призводить до вкрай непроизводительної уяви про норму як про формальний Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... парадокс.

Одним з підходів до визначення норми є середньою статистичний спосіб. Він слабо враховує багатогранність, специфічність, динамічність, варіабельність та індивіду­альність норми, а також вияв різних аномалій.

На думку багатьох сучасних создательів, найбільш прийнятним визначенням норми є її черта як функціо­нального оптимуму життєдіяльності організму, если Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... протікан­ня всіх процесів у його системах відбувається з найбільшою узгодженістю, надійністю, економічністю та ефективністю.

Відомий авторитет у галузі фізіології праці В. І. Медведєв вказує, що неувязка фізіологічного нормування перетворюється у делему, кількісного опису діапазону можливостей фізіологічних процесів, що забезпечують системну відповідь при здійсненні професійної діяльності. Під гігієнічним нормуванням він розуміє кількісну Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... регла­ментацію тих факторів трудового середовища, з якими безпосередньо взаємодіє людина, а основним критерієм такового нормування є збереження її здоров'я шляхом за­безпечення оптимальних або субоптимальних разумов на­вколишнього середовища. Проте, як підкреслює создатель, і у цьому випадку дослідники обмежені головною теоре­тичною трудністю — відсутністю чіткої Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банк... та ясної концепції здоров'я та хвороби.

1, 2, 3, 4, 5, 6


zurabova-spasut-umirayushie-vremya-novostej-papernaya-galina-21032007-48-str-3.html
zvagelskij-vf-pozhalujsta-davajte-drug-druga-uvazhat-moralnaya-i-pravovaya-otvetstvennost-biznesa-za-duhovnoe.html
zve-zvya-zde-zli-zme-zre-zrya.html